NewHouse Oy:n -vuokratilojen vuokrausehdot

SOPIJAPUOLET

Vuokraaja: Tilavarauksen tehnyt luonnollinen henkilö, yritys tai yhteisö, jäljempänä Vuokraaja.
Vuokralleantaja: New House Oy, jäljempänä Vuokralleantaja.

1 § VARAAMINEN JA VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika ja sen kesto ilmoitetaan Vuokraajalle lähetetyssä tilausvahvistuksessa. Vuokraajan on oltava vähintään 18-vuotias. Alle 24-vuotiaan tulee esittää henkilötodistus varauksen yhteydessä. Vahvistaessaan tilauksen Vuokraaja sitoutuu noudattamaan tässä asiakirjassa mainittuja sopimusehtoja, näitä vuokrausehtoja sekä Vuokralleantajan toimitusehtoja. Vuokra-aika on Vuokraajan tekemän ja Vuokralleantajan vahvistaman varauksen mukainen. Mahdollisista lisätunneista on sovittava etukäteen tai erikseen sovitusti tekstiviestillä varauksen aikana, tilan Vuokralleantajan kanssa ja niistä voidaan veloittaa erillinen maksu. ​

2 § AVAIMET

Vuokraajalle lähetetään tekstivietillä ovikoodi vuokratiloihin viimeistään 6 tuntia ennen vuokra-ajan alkamista. Pelkän harrastetilan vuokraajalle, avaimet ovat noudettavissa vuokratusta tilasta vuokra-ajan alkaessa. Avaimen tai avainkoodin vastaanottajan on oltava vähintään 18-vuotias ja pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Oven avaamisesta tai avainten toimittamisesta muuna aikana peritään alk. 30 € maksu. Avain on jätettävä vuokratilaan vuokra-ajan päättyessä.

3 § PERUUTUSEHDOT

Vuokralleantajan vuokratilojen varauksen voi peruuttaa seuraavasti

Peruutus 14pv ennen tapahtumaan 100%

Myöhemmin tapahtunutta peruutus ei oikeuta varausmaksun takaisin saantiin. Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden peruuttaa varauksen ylivoimaisesta esteestä johtuen yksipuolisesti ilman muuta korvausvelvollisuutta kuin enintään maksetun vuokran määrä. Peruutuksesta on ilmoitettava aina kirjallisesti, Vuokralleantajan peruuttaessa Vuokraajan varaushetkellä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja Vuokraajan peruuttaessa osoitteeseen jussi@saunatilanewhouse.fi

4 § VUOKRATILA

Tilojen tulee olla tyhjät vuokra-ajan päättyessä, (ylimenevästä ajasta laskutetaan lisätuntihinnaston mukaisesti). Vuokraaja huolehtii poistuessaan, että tila on kunnossa normaalia siivousta lukuun ottamatta ja että kaikki elektroniset laitteet ja valot on sammutettu. Tilat tulee lukita huolellisesti poistuessa ja avain on jätettävä vuokratilaan vuokra-ajan päättyessä

5 § VAHINKO, VAHINGONTEKO JA LISÄSIIVOUS

Vuokraaja vastaa vuokra-aikana Vuokralleantajan vuokra tilalle ja ympäröiville yleisille alueille sekä näiden kiinteistöjen ja tilojen omistajille sekä kaikissa yllä mainituissa tiloissa olevalle irtaimistolle sekä muulle omaisuudelle aiheutuneista suorista ja välillisistä vahingoista sekä niiden korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vuokrapäivät siltä ajalta, kun vuokratilaa ei voida vuokrata. Mikäli aiheutuneista vahingoista ei ilmoiteta oma-aloitteisesti, veloitetaan korvaushinnan lisäksi 150 € selvitys maksu. Viemäreiden tukkeutuessa sekä mahdollisen putkivuodon sattuessa tulee veden käyttö lopettaa välittömästi ja ilmoittaa tästä puhelimitse sekä tekstiviestitse Vuokralleantajan päivystysnumeroon 050-4493635. Tekstiviestissä tulee eritellä vahingon yksityiskohdat. Hätätapauksessa tulee soittaa yleiseen hätänumeroon 112.

Vuokratilojen tulee olla vuokra-ajan päättyessä siistissä kunnossa (irtoroskat roska-astioissa, muovi- ja lasipullot sekä tölkit niille varatuissa astioissa. Roskat voi jättää säkeissä niille varattuihin astioihin tilaan sisälle. Mikäli vuokra-ajan päätyttyä ilmenee lisäsiivouksen tarvetta, laskutetaan tästä 25 € tunti. Lisäksi jokaisesta eritteiden siivouksesta laskutetaan 25 €.

6 § JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Vuokralleantajan vuokratiloissa saa yhtäaikaisesti oleskella n.40 henkilöä. Vuokralleantajalla tai sen valtuuttamalla edustajalla on tarvittaessa oikeus keskeyttää Vuokraajan tilaisuus, mikäli sen katsotaan aiheuttavan häiriötä. Järjestyshäiriöstä aiheutuneesta ylimääräisestä käynnistä veloitetaan 100 € maksu. Kiinteistössä on tallentava kameravalvonta. Mikäli vuokratiloja on käyttämässä alle 18-vuotiaita, on tästä ilmoitettava varausta tehdessä.

Vuokratiloihin ei saa tuoda omia musisointi-, äänentoisto- tai AV-laitteita ellei tästä ole erikseen sovittu. Vuokratilassa ruoan valmistus kiukaalla on kielletty. Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan sille varatulla alueella ulkotiloissa. Muilla kuin erikseen merkityillä saunatilan käytössä olevilla ulkopuolisilla alueilla ei saa oleskella.

7 § LÖYTÖTAVARAT

Vuokralleantaja ei vastaa tilaan jätetyistä tavaroista. Löytötavaroita voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta jussi@saunatilanewhouse.fi

8 § MAKSUEHDOT

Tilavuokran ennakko maksu tulee olla maksettu ennen vuokrauspäivää. Vuokratilojen loppulasku lähetetään sähköpostiin tai jollain muulla sovitulla tavalla. Viivästyskorko korkolain mukaisesti. Vuokralleantajalla on oikeus peruuttaa varaus, kunnes asiakas on maksanut ennakkomaksun.

9 § REKLAMAATIOT JA VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Virheitä tai puutteita koskevat ilmoitukset tai vaatimukset on tehtävä viipymättä kirjallisesti osoitteeseen jussi@saunatilanewhouse.fi tai viimeistään 14 vuorokauden kuluessa virheen tai puutteen havaitsemisesta tai siitä, kun virhe tai puute olisi pitänyt havaita. Vuokrantaja ei vastaa vuokralaiselle tai vuokratilan käyttäjille tai näiden omaisuudelle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta tai ole korvausvelvollinen vahingosta, joka aiheutuu Vuokralleantajasta riippumattomasta syystä (force majour) tai muista syistä sekä jos palvelua ei pystytä toimittamaan kaikilta osin. Vuokralleantajan enimmäisvastuu Vuokraajalle on enintään Vuokraajan Vuokralleantajalle suorittaman tilavuokran määrä.

10 § HINNAT

Hinnat määräytyvät saunatilanewhousen verkkosivuilla esitetyn, sekä erillisen hinnaston mukaisesti. Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin.

NewHouse Oy
Verkkotehtaankatu 14, 95420 Tornio
Y-tunnus: 2690603-8
 +358 50 4493635
jussi@saunatilanewhouse.fi

© 2021 NewHouse Oy